fameline home FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.
Thai English
altex process

ผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมีเนียมคอมโพสิท “อัลเท็ค” ผ่านขบวนการทดสอบโดยเคร่งครัดในห้องทดสอบ โดยเจ้าหน้าที่ควบคุม คุณภาพที่มีความชำนาญ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด การทดสอโดยใช้ขบวนการเร่งสภาวะ อากาศตามมาตรฐานสากล ASTM G511 เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะมีอายุการใช้งานยาวนานไม่ต่ำกว่า 10 ปี ภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติ

© 2012 FameLine Products Co.,Ltd. All right reserved.