fameline home FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.
Thai English


WHY
All Products Are Made Under One Roof.

มาตรฐานสากลครบวงจรทุกขั้นตอน เพราะคุณภาพสำคัญที่สุดสำหรับเรา KNAUF จึงให้ความสำคัญกับคุณภาพทุกขั้นตอน ก่อนจะมาเป็นแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทที่ส่งถึงมือลูกค้า นับแต่กระบวนการเคลือบสีและ การลามิเนทแผ่นอลูมิเนียมกับใส้กลาง ภายในโรงงานของ เฟมไลน์ เครื่องจักร การปฏิบัติงาน และกระบวนการทดสอบ ในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล (IN-House Lab) ที่ตรวจสอบอย่างละเอียดทุกครั้งภายในโรงงาน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในคุณภาพสินค้าและการรับประกัน โดยกระบวนการผลิตดำเนินการ ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9100.

© 2012 FameLine Products Co.,Ltd. All right reserved.