fameline home FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.
Thai English
News & Activities...

Seminar & Education...

FAMELINE GROUP ร่วมต้อนรับคณะผู้เยี่อมชมโรงงานจาก สมาคมสถาปนิกสยาม (ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 7/56)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 กลุ่มบริษัท FAMELINE GROUP ผู้ผลิตและจำหน่ายงานอลูมิเนียมตกแต่งอาคารแบบครบวงจรแบรนด์ FAMELINEและแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตแบรนด์ KNAUF ร่วมต้อนรับคณะผู้เยี่อมชมโรงงานจาก สมาคมสถาปนิกสยาม

กลุ่มบริษัท FAMELINE GROUP ได้สนับสนุนและเข้าร่วมงานสัมมนาของสมาคมสถาปนิกสยาม

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 กลุ่มบริษัท FAMELINE GROUP โดยฝ่ายการตลาดและฝ่ายออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาของสมาคมสถาปนิกสยาม ที่ห้องสัมมนาใหญ่ สมาคมสถาปนิกสยาม ถ.พระรามเก้า

กลุ่มบริษัท FAMELINE GROUP ได้สนับสนุน และเข้าร่วมงานสัมมนาของสมาคมสถาปนิกสยาม

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 กลุ่มบริษัท FAMELINE GROUP โดยฝ่ายการตลาดและฝ่ายออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาของสมาคมสถาปนิกสยาม ที่ห้องสัมมนาใหญ่ สมาคมสถาปนิกสยาม ถ.พระรามเก้า

© 2012 FameLine Products Co.,Ltd. All right reserved.