Beckers’ ระบบเคลือบสี Coil Coating ที่เติมเต็มแนวคิดของความยั่งยืน

‘ความยั่งยืน’ เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งในมุมขององค์กรที่ต้องการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทั้งในกระบวนการผลิต ติดตั้ง และกำจัดของเสีย โดยนำแนวทางปฏิบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนของการดำเนินงานได้ ทำให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น และมีความยืดหยุ่นต่อความผันผวนของตลาดและการขาดแคลนทรัพยากร ส่วนในมุมของผู้บริโภค ก็มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีจริยธรรมในการทำธุรกิจที่ชัดเจน

จากรายงานของ Nielsen ในปี 2020 พบว่า 73% ของผู้บริโภคทั่วโลก กล่าวว่าพวกเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของตนเอง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยแนะนำว่าธุรกิจที่นำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดที่กำลังเติบโตนี้ได้ ซึ่งทำให้ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงกลยุทธ์ทางธุรกิจ แต่กำลังเป็นความปกติใหม่ (New Normal) ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ให้อยู่ในวิถีของการดำเนินชีวิตทั่วไป

ซึ่งในปัจจุบัน องค์กรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมักมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรม การบริการ และความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม สร้างรากฐานที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้มากขึ้น เช่นเดียวกันกับพันธกิจที่ว่า “เราจะเป็นผู้พัฒนาสินค้าและบริการ สำหรับอาคารและที่พักอาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย และทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น” ของ FAMELINE

การร่วมมือเพื่อความยั่งยืน ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง:

แผนงานหนึ่งที่จะมุ่งไปสู่ความตั้งใจนี้ ก็คือ ‘ความร่วมมือระหว่างธรุกิจ’ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจ ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี และเทคนิคใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น และต้องสอดคล้องไปกับแนวคิดของความยั่งยืน ผ่านการผสมผสานการใช้งานแหล่งพลังงานหมุนเวียน ระบบประหยัดพลังงาน และวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอาคาร เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวปฏิบัติของอาคารสีเขียว ซึ่ง 40% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทั่วโลกมาจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยที่ 11% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก มาจากอุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียม ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่กลับมากระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์

ซึ่งจากพันธกิจด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ทำให้ FAMELINE มีการพัฒนาสินค้าและบริการ ร่วมกับแบรนด์ Beckers ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับโลก ด้านระบบการเคลือบคอยล์ โดยเฉพาะกับวัสดุโลหะและอลูมินียม โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการเคลือบที่มีคุณภาพที่สุด ที่มีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 150 ปี โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้ากว่า 60 ประเทศทั่วโลก โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

Beckers Commitment

เทคโนโลยีการเคลือบสีคอยล์ (Coil Coating) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม:

ซึ่งหนึ่งในแนวทางการทำงานของ Beckers Group ก็คือความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบ และผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ โดยสื่อสารเรื่องของความยั่งยืนผ่านการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) และการประกาศผลิตภัณฑ์ทางสิ่งแวดล้อม (EPD) ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเคลือบผิววัสดุที่ได้รับการสัมผัสโดยตรงต่อผู้ใช้งานและบรรยากาศโดยรอบ โดยเฉพาะกระบวนการเคลือบสีแบบ Coil Coating หรือ Roller Coating เป็นกระบวนการเคลือบสีคอยล์ ด้วยลูกกลิ้งโดยใช้กระบวนการเคลือบสีอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมความหนาของสีเคลือบให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

การนำเทคโนโลยีสีเคลือบสากล มาใช้กับวัสดุ Composite Panels:

ซึ่งทาง FAMELINE มีการใช้ระบบเคลือบนี้กับวัสดุอย่าง Aluminium Composite Panel (ACP) ที่เป็นลักษณะของแผ่นอลูมิเนียมสองแผ่นประกบเข้าด้วยกัน โดยมีไส้กลางเป็นวัสดุพลาสติก ทำให้ตัวแผ่นมีความยืดหยุ่น ดัดแปลงรูปทรงได้หลากหลาย และวัสดุ Aluminium Honeycomb Panel (AHP) ที่มีลักษณะเป็นแผ่นอลูมิเนียมประกบเข้ากับไส้กลางแบบอลูมิเนียมโครงสร้างรังผึ้ง ทำให้ตัวแผ่นมีน้ำหนักเบา มีความเรียบเนียนสม่ำเสมอกันทั่วทั้งผืน ซึ่งจากเทคโนโลยีของสีเคลือบในระดับสากล สามารถรองรับสีได้ทุกชนิดทั้ง PE, HDPE, FEVE และ PVDF ทำให้ผิวของแผ่นมีความสวยงาม เรียบเนียน มีสารที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของผิวหน้าแผ่น เพื่อต้านทานการขีดข่วน การกัดกร่อน ทนทานต่อสารเคมีได้ดี ทำให้ตัวแผ่นมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และใช้งานแผ่นอลูมิเนียมได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

FAMELINE: Aluminium Composite Panel (ACP)
FAMELINE: Aluminium Honeycomb Panel (AHP)

การสร้างมาตรฐานสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน:

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างมาตรฐานให้สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน นอกจากจะเป็นวัสดุที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และมีต้นทุนในการบำรุงรักษาที่ต่ำจากความทนทานของวัสดุแล้ว คุณสมบัติที่ยั่งยืนของอลูมิเนียม ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ช่วยลดทรัพยากรในการผลิตใหม่ สามารถใช้งานร่วมกับระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยประหยัดพลังงานให้กับอาคาร ลดต้นทุนทางสาธารณูปโภคด้านการทำความร้อน ทำความเย็น และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทำให้ระบบการใช้งานของอาคารมีความปลอดภัยและสร้างสุขภาวะที่ดี ทำให้ผู้ใช้งานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็จะนำไปสู่ความสุขที่มากขึ้นด้วย สามารถยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนในเมือง ด้วยการส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนได้มากขึ้น

ซึ่งการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ FAMELINE ที่มีการเทคโนโลยีการเคลือบสีระดับสากลจาก Beckers เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และแสดงออกถึงความรับผิดชอบทั้งต่อบุคคล สังคม และสุขภาพที่ดีขึ้นของโลกใบนี้สำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป!


บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า