เจ้าหน้าที่ขาย (Sale Executive) ทดสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • เป็นตัวแทนบริษัทในการสร้างการรับรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ  ที่มีศักยภาพในการจะใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคาร และการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม
 • ทำหน้าที่ขายสินค้าและบริการของบริษัท ให้กับกลุ่มลูกค้าเก่าและใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ และเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 • รักษาและพัฒนาฐานลูกค้าเก่า นำเสนอสินค้าเจรจาต่อรอง และปิดการขายให้กับลูกค้ารายใหม่
 • รับผิดชอบร่วมกับทีม คิดโปรโมชั่น สนับสนุนกิจกรรมการขาย และผลักดันยอดขาย
 • ลงพื้นที่สำรวจตลาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขายสินค้า ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

คุณสมบัติ:

 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการให้บริการข้อมูล 
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการวางสเปกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี ,ทักษะการเข้าหาลูกค้าที่ดี ,ทักษะในการเจรจาการสื่อสารที่ดี ,มีใจรักงานบริการ ,สามารถเรียนรู้งานได้เร็วและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีความรับผิดชอบสูง
 • ถ้ามีความรู้ด้านการอ่านแบบก่อสร้าง และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์การทำงาน: 1-2 ปี ขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ

Send us your details

Please introduce yourself, who you are, why do you want to pursue this career opportunity