ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Project Name: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Product Name: -Aluminum Linear Ceiling

Product Series:
Box-F (150F / 200F), 85C

Product Color: Beech, Smoke White

Designed by: บริษัท ซี.ซี.ดับบลิว จำกัด

Constructed by: –
Installed by: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร

GALLERY