เดือน: ตุลาคม 2022

ความเหมือนที่แตกต่างของ ‘Aluminium Composite Panel’ และ ‘Aluminium Honeycomb Panel’

ความสวยงามโดดเด่นของวัสดุ ACP ย่อมเป็นที่คุ้นเคยสำหรับนักออกแบบ แต่ก็ยังมีแผ่นอลูมิเนียมอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ในไทยยังไม่ถูกใช้งานในวงกว้าง อย่างวัสดุ AHP ซึ่งวัสดุทั้งสองมีทั้งความเหมือนและความต่าง

วัสดุ ‘อลูมิเนียม’ กับความโดดเด่นในงานสถาปัตยกรรม

เป้าหมายในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ย่อมคำนึงถึงความสวยงามที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับประโยชน์ในด้านการใช้งานที่หลากหลาย ตัวเลือกหนึ่งที่สถาปนิกมักเลือกใช้งาน ก็คือวัสดุอย่าง ‘อลูมิเนียม’ ที่จะช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับงานสถาปัตยกรรมได้ครบทุกด้าน!