ARTICLES & ACTIVITIES

Article

เพิ่มเติมมิติของการออกแบบ ‘ชายคา’ ด้วยวัสดุฝ้าอลูมิเนียมแบบเส้น

การเลือกใช้วัสดุตกแต่ง ‘ฝ้าชายคา’ สำหรับงานบ้านพักอาศัยหรืองานอาคาร ก็ย่อมมีความต้องการแตกต่างกันออกไป ซึ่งฝ้าอลูมิเนียมแบบเส้น (Linear Ceiling) สามารถใช้ตกแต่งฝ้าชายคาร่วมกับงานออกแบบได้ทุกประเภท

Article

‘Architecture Trend 2023’ กับสถาปัตยกรรมที่ต้องโดดเด่นอย่างยั่งยืน

เมื่อโลกในยุคเทคโนโลยี กำลังให้ความสำคัญกับความสะอาดปลอดภัย และความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นักออกแบบจึงต้องมองหาการเลือกใช้วัสดุ และโซลูชั่นใหม่ๆ ที่จะตอบโจทย์จินตนาการในงานออกแบบ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องส่งเสริมการใช้ชีวิตในสังคมให้มีความยั่งยืนด้วย

Article

คุณประโยชน์ที่หลากหลายของ ‘ฝ้าอลูมิเนียม’ ในงานสถาปัตยกรรม

‘ฝ้าอลูมิเนียม’ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออกแบบฝ้า ให้มีความโดดเด่นและตอบโจทย์ด้านการใช้งาน ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ทนความชื้นได้ ไม่ผุกร่อน ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ พื้นผิวทำความสะอาดได้ง่าย ติดตั้งหรือปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว ตอบโจทย์งานฝ้าเพดานทั้งงานอาคารและบ้านพักอาศัย

Article

พลังของ ‘แสงและเงา’ ในงานสถาปัตยกรรม

‘แสงและเงา’ มีหน้าที่กำหนดคุณค่าของสถาปัตยกรรม แสงที่กระจ่างชัดเจนแสดงออกถึงพื้นที่ใช้งานที่เด่นชัด ในขณะที่เงาซึ่งทอดลงมา ก็ดึงดูดความน่าสนใจให้พื้นที่ภายในได้ดี ซึ่งทั้งแสงและเงานั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างสรรค์พื้นที่ใช้งาน หรือหลากหลายอารมณ์ที่สื่อสารผ่านการออกแบบแสงในงานสถาปัตยกรรม

Article

ความเหมือนที่แตกต่างของ ‘Aluminium Composite Panel’ และ ‘Aluminium Honeycomb Panel’

ความสวยงามโดดเด่นของวัสดุ ACP ย่อมเป็นที่คุ้นเคยสำหรับนักออกแบบ แต่ก็ยังมีแผ่นอลูมิเนียมอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ในไทยยังไม่ถูกใช้งานในวงกว้าง อย่างวัสดุ AHP ซึ่งวัสดุทั้งสองมีทั้งความเหมือนและความต่าง

Article

วัสดุ ‘อลูมิเนียม’ กับความโดดเด่นในงานสถาปัตยกรรม

เป้าหมายในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ย่อมคำนึงถึงความสวยงามที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับประโยชน์ในด้านการใช้งานที่หลากหลาย ตัวเลือกหนึ่งที่สถาปนิกมักเลือกใช้งาน ก็คือวัสดุอย่าง ‘อลูมิเนียม’ ที่จะช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับงานสถาปัตยกรรมได้ครบทุกด้าน!