ARTICLES & ACTIVITIES

Article

เพิ่มเติมมิติของการออกแบบ ‘ชายคา’ ด้วยวัสดุฝ้าอลูมิเนียมแบบเส้น

การเลือกใช้วัสดุตกแต่ง ‘ฝ้าชายคา’ สำหรับงานบ้านพักอาศัยหรืองานอาคาร ก็ย่อมมีความต้องการแตกต่างกันออกไป…

Article

‘Architecture Trend 2023’ กับสถาปัตยกรรมที่ต้องโดดเด่นอย่างยั่งยืน

เมื่อโลกในยุคเทคโนโลยี กำลังให้ความสำคัญกับความสะอาดปลอดภัย และความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น…

Article

คุณประโยชน์ที่หลากหลายของ ‘ฝ้าอลูมิเนียม’ ในงานสถาปัตยกรรม

‘ฝ้าอลูมิเนียม’ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออกแบบฝ้า ให้มีความโดดเด่นและตอบโจทย์ด้านการใช้งาน…

Article

พลังของ ‘แสงและเงา’ ในงานสถาปัตยกรรม

‘แสงและเงา’ มีหน้าที่กำหนดคุณค่าของสถาปัตยกรรม แสงที่กระจ่างชัดเจนแสดงออกถึงพื้นที่ใช้งานที่เด่นชัด ในขณะที่เงาซึ่งทอดลงมา ก็ดึงดูดความน่าสนใจให้พื้นที่ภายในได้ดี…

Article

ความเหมือนที่แตกต่างของ ‘Aluminium Composite Panel’ และ ‘Aluminium Honeycomb Panel’

ความสวยงามโดดเด่นของวัสดุ ACP ย่อมเป็นที่คุ้นเคยสำหรับนักออกแบบ แต่ก็ยังมีแผ่นอลูมิเนียมอีกรูปแบบหนึ่ง…

Article

วัสดุ ‘อลูมิเนียม’ กับความโดดเด่นในงานสถาปัตยกรรม

เป้าหมายในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ย่อมคำนึงถึงความสวยงามที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับประโยชน์ในด้านการใช้งานที่หลากหลาย…