การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)

Project Name:    Metropolitan Electricity Authority (MEA) (การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

Product Name:   Aluminum Composite Panel (ACP)

Product Brand:   KNAUF (Euramax Coil)

Product Color:    Titanium Brushed

Designed by:       Architects & Associates Co., Ltd.

Installed by:         Fameline Product Co., Ltd.

GALLERY