ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Project Name: ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Product Name: Aluminum Linear Ceiling

Product Series: Box-F (150F / 200F), 85C

Product Color: Beech, Smoke White

Designed by: บริษัท ซี.ซี.ดับบลิว จำกัด

Constructed by: –

Installed by: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร

GALLERY