SUN LOUVERS

แผงบังแดดอลูมิเนียม เป็นวัสดุตกแต่งอาคารที่ช่วยในการบดบังแสงแดด และความร้อนจากภายนอกอาคาร ทำให้ลดปริมาณการใช้พลังงาน รวมทั้งใช้ในการบดบังสายตาให้กับผู้ใช้อาคาร มีหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆ

PRODUCT FEATURE

  • ลดปริมาณแสงที่เข้าสู่อาคาร
  • ลดการใช้พลังงาน
  • ทนทานทุกสภาพอากาศ
  • มีรูปแบบที่หลากหลาย