VENTILATION LOUVERS

บานเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม ทำหน้าที่ในการระบายอากาศภายในอาคาร แต่ไม่บดบังแสงธรรมชาติจากภายนอกอาคาร เหมาะกับอาคารหรือบริเวณพื้นที่ที่ต้องการการระบายอากาศที่เหมาะสม

PRODUCT FEATURE

  • ช่วยให้เกิดการระบายอากาศภายในอาคาร
  • ลดการใช้พลังงาน
  • ทนทานทุกสภาพอากาศ