BI-FOLDING

Transformable Façade

ระบบโครงบานพับอัตโนมัติ (แนวตั้ง) สำหรับผนังและแผงบังแดดช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับอาคาร และงานสถาปัตยกรรม สามารถปรับเปลี่ยนองศาของผนัง/แผงบังแดด ด้วยการพับ ขึ้น-ลง ช่วยลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ และระบบไฟส่องสว่าง สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีขนาดสูงสุด 3.0 เมตร กว้างสูงสุด 1.5 เมตร เปิดกว้างได้สูงสุด 2.5 เมตร และยื่นออกไปสูงสุด 1.5 เมตร ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 220 V และระบบสายพานที่ทำงานเงียบ

PRODUCT FEATURE

  • สวย ทันสมัย สร้างความแตกต่างให้กับอาคาร
  • เลือกรูปแบบวัสดุตกแต่งหน้าบานได้มากมาย
  • ควบคุมปริมมาณแสงแดดด้วยการปรับมุม
  • เปิด-ปิด ได้ตามระยะที่ต้องการ
  • ทำงานพร้อมกันเป็นชุด หรือทำงานแยกเป็นอิสระได้
  • สั่งการ – ควบคุม ด้วย Mobile Application