PV GLASS​

Photovoltaics Glass

กระจกโซลาร์ใสตกแต่งอาคาร​ เป็นเทคโนโลยีการใช้แผ่นเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบของ Photovoltaics Glass มาเป็นพลังงานไฟฟ้า และนำมาใช้ควบคู่กับวัสดุประกอบอาคาร เช่น หลังคา ชายคา ผนังตกแต่งอาคาร หรือกระจก สามารถปรับใช้ตามความต้องการด้านรูปร่าง, สี, ขนาด, ความหนา และความโปร่งแสง ให้มีความโดดเด่น พร้อมทั้งสร้างพลังงานสะอาด เพิ่มมูลค่าให้กับอาคาร และช่วยคืนต้นทุนค่าวัสดุจากการผลิตไฟฟ้า​

PRODUCT FEATURE

  • ตอบสนองด้านวัสดุปิดผิวอาคาร ทดแทนการใช้วัสดุตกแต่งประเภทอื่น
  • สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบ Solar System
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้า